வாசகர் வட்டம்

வணக்கம். இங்கு பயணபட்டதற்கு நன்றி. உங்கள் சுவடை பதித்துவிட்டுச் செல்லவும்.

Sunday, June 19, 2011

அவள் நினைப்பு


கண்ணெதிரே வந்து போனாள்
மனசை கலைத்து போனாள்
கலைந்த என் மனசுக்குள்
கலையாமல் விட்டு போனாள்
முழுமதியாள் அவள் முகத்தை

எதிலும் பிடிப்பு இல்லை
எப்போதும் அவள் நினைப்பு
மனசடக்கி மாத்தி யோசித்தாலும்
மூச்சடக்கியவன் உயிர் ஆசையாய்
உடனேவருது அவள் நினைப்பு

Tuesday, June 7, 2011

எண்ணும் நாட்கள்


ஒதுங்க இடமில்ல
ஒத்தாசைக்கு ஆளில்ல

மாத்து துணி இல்ல
மந்தைக்குபோக மக இல்ல

ஒத்தவயிறு காயிது
பெத்தமகன் இங்கில்ல

குடிக்க கூழு இல்ல
கும்பிட்டசாமி கூட வல்ல

கடைசியா பேரன பாத்தது
காதுகுத்த ஊருக்கு வந்தப்ப

இந்த கெளவிய பாக்க
இதுவரைக்கும் வந்ததில்ல

பாடையில போறத
பாக்க வருவானா

ஊதுபத்தி புடுச்சுகிட்டு
ஊர்வலமா வருவானா

பாதகத்தி கட்ட வேகிறத
காடுவர வந்து பாப்பானா