வாசகர் வட்டம்

வணக்கம். இங்கு பயணபட்டதற்கு நன்றி. உங்கள் சுவடை பதித்துவிட்டுச் செல்லவும்.

Sunday, September 7, 2014

மாற்றுப்பாதை

மலைபாதை எப்போதும் அழகே
மாற்றுப்பாதைக்கு மனம் ஏங்க
இடையில் மெல்ல ஊர்ந்து
குறுக்கு வழி நகர்ந்தால்
காடு கருப்புநிற காடு
மூச்சுமுட்ட கண்கள் மூடி
மடலின் பின்னே இளைப்பறி
சமவெளியில் தடம் பதித்து
மெல்ல கடந்த இதழ்கள்
இதழ்களில் சிக்கி தவித்து
இடம் பெயராமல் அங்கே நின்றது.

Saturday, September 6, 2014

பம்பர பெண்கள்

அழகு அழகாய் பம்பரம் 
இறுக்கி சுற்றி சுற்றி வந்தது 
சாட்டை.

சுழற்றி விட்டதில் 
சுற்றி தலைகுனிந்து விழுந்தது 
பம்பரம்.

பம்பரம் பார்த்து சிரித்து
கேலி பழி சொன்னது
வேடிக்கை பார்த்த
கூட்டம்.

கலர் கலராய் வேறு பம்பரம்
சுற்றி சுழற்றி விட்டது
அதே சாட்டை.

அடுத்த அடுத்த பம்பரம்
வேறு வேறாய் பழி கேலி
பம்பரத்தின் மீது.

கேலி பழி பாதிப்பதில்லை எப்போதும்
சாட்டைகளை
ஆண்களை போல்.

Tuesday, February 11, 2014

இவர்களும் நானும்

இவர்களும்  நானும்


இதுவரை காணாத கடவுளை
கண்டால் சில வரங்கள் கேட்பேன்

நினைக்கும் நேரத்தில் உங்களை
வந்தடையும் விண் வழி கேட்பேன்

கண்மூடி திறக்கும்முன் உங்கள்முன்
நிற்கும் நொடிவிமானம் கேட்பேன்

கூட்டத்தில் மற்றவரிடம் இருந்து
மறையும் தந்திரம் கேட்பேன்

சேர்ந்திருக்கும் நேரம் அப்படியே
உறையும் சூத்திரம் கேட்பேன்

விரும்பும் மட்டும் உங்களுடன்
விளையாடும் மந்திரம் கேட்பேன்

நாம் மட்டும் பேச
சொந்தத்தில் மொழி கேட்பேன்

உங்களை மட்டும் காண
மூன்றாம் விழி கேட்பேன்

வராத கடவுள் வருவாரா?
கேட்கும் வரங்கள் தருவாரா?