வாசகர் வட்டம்

வணக்கம். இங்கு பயணபட்டதற்கு நன்றி. உங்கள் சுவடை பதித்துவிட்டுச் செல்லவும்.

Friday, November 25, 2016

கணினிப்பொறியாளன்

நான்குக்கு நான்கு சிறு பகுதி
பளபளக்கும் மேசை
சுழலும் இருக்கை சுற்றி தடுப்பு
நடுநயமாக அவன்
ஒளிரும்திரை உலகம்
காணும் உலகம் கணினிக்குள்
கவலையில்லை உலகு குறித்து
கவலையில்லை உலகுக்கும்
கணினிப்பொறியாளன் குறித்து.

#என்அடிச்சுவடு

உன் பார்வை களிம்பு

தீராத வலி
சிறிதும் பெரிதும்மாய் அடிகள்
...
நிற்காத ரத்தம்
இங்கும் அங்குமாய் கிறல்கள்
...
நீங்காத துக்கம்
ஈடு செய்யா இழப்புகள்
...
ஆறி போயின அத்தனையும்
உன் பார்வை களிம்பு
...

#என்அடிச்சுவடு

எண்ணவெளி

அலை அலையாய் நினைவுகள்
அடைவது உன் காலடி.

ஒற்றையடி பாதை நினைவுகள்
எதிரே விலக மறுக்கு.

எண்ணவெளியில் உன் நினைவுகள்
பகலிரவாய் சுற்றி சுழலுது.

நொறுங்கி போயின நினைவுகள்
அசை போட்டு போட்டு.

வார்த்தை தேடிய நினைவுகள்
வாடி வதங்கிப் போயின.

உனை எண்ணியே நினைவுகள்
எழுதியது என்வோ குறைவு.

#என்அடிச்சுவடு

கலையாத நினைவுகள்

உடுத்தும் போது எல்லாம்
கலைந்ததே வந்து போகுது

எத்தனை முறை கலைந்தாலும்
மறுமுறை கலைய தோணுது

மறைத்து மறைந்த எல்லாம்
கலைந்து காண காத்திருக்குது

#என்அடிச்சுவடு

சூதானமா இருக்கனும்

பள்ளிக்கூடம் அனுப்பயிலும்
காலேஸுக்கு கெளம்பையிலும்
வேலையில சேரயிலும்
காதல் கல்யாணத்திலும்
வெளிநாடு போகையிலும்
சூதானமா இருக்கனும்பா
சொல்லும் எங்காத்தா
வெவ்வேற அர்த்தங்களுடன்.

#என்அடிச்சுவடு

தாய் காத்திருக்கிறேன்

காத்திருந்தேன் சிலகாலம்
கருவாகி உருவானாய்.

சூல்கொண்டு சுகம் தந்தாய்.

வழியெல்லாம் விழியாய்
விழித்திருந்தேன்.

வலிகள் மறந்தேன்
வழித்தோன்றலாய் நீ வர.

பாலகனாய் பால்வார்த்தாய்
கால்கொண்டு உலகு அளப்பாய்
காலம்கடந்து நிலைத்திருப்பாய்

செல்லும் இடமெல்லாம்
சான்றோன் என கேட்க
தாய் காத்திருக்கிறேன்.

கல்லூரி நண்பன்

திரை விலகி
AVM எம்பளத்தில் ஆரம்பிச்சு
இரண்டு மணி நேரம்
அன்று நான் பார்த்த சினிமா
கதை சொன்னேன்
சிரிச்சு வயிரு வலிக்கு என்றாய்
வருத்தப்பட்டாய் சோகமான இடத்தில்
ஆச்சிரியத்தில் விழிகள் விரித்தாய்
வணக்கம் வரை பொறுமை காத்தாய்
நான் முடித்ததும் சொன்னாய்
நேற்றே அந்தப்படம் பார்த்து விட்டதாக
ஏன்டா மாப்புள்ள
மொதலையே சொல்லலே என்றதற்கு
ஆர்வமா சொன்ன தடுத்தா
உன் மனசு கஷ்டப்படும் என்றாய்
இன்று கஷ்டமா இருக்குடா மாப்புள்ள
உன்னைப்போல் ஒருத்தனை
அப்புறம் பார்க்கவில்லை என்று.

#என்அடிச்சுவடு