வாசகர் வட்டம்

வணக்கம். இங்கு பயணபட்டதற்கு நன்றி. உங்கள் சுவடை பதித்துவிட்டுச் செல்லவும்.

Friday, November 25, 2016

கல்லூரி நண்பன்

திரை விலகி
AVM எம்பளத்தில் ஆரம்பிச்சு
இரண்டு மணி நேரம்
அன்று நான் பார்த்த சினிமா
கதை சொன்னேன்
சிரிச்சு வயிரு வலிக்கு என்றாய்
வருத்தப்பட்டாய் சோகமான இடத்தில்
ஆச்சிரியத்தில் விழிகள் விரித்தாய்
வணக்கம் வரை பொறுமை காத்தாய்
நான் முடித்ததும் சொன்னாய்
நேற்றே அந்தப்படம் பார்த்து விட்டதாக
ஏன்டா மாப்புள்ள
மொதலையே சொல்லலே என்றதற்கு
ஆர்வமா சொன்ன தடுத்தா
உன் மனசு கஷ்டப்படும் என்றாய்
இன்று கஷ்டமா இருக்குடா மாப்புள்ள
உன்னைப்போல் ஒருத்தனை
அப்புறம் பார்க்கவில்லை என்று.

#என்அடிச்சுவடு

No comments:

Post a Comment