வாசகர் வட்டம்

வணக்கம். இங்கு பயணபட்டதற்கு நன்றி. உங்கள் சுவடை பதித்துவிட்டுச் செல்லவும்.

Friday, November 25, 2016

தமுக்கு

களவோ கன்னமோ
வாயத் தகராறோ
வாயக்காத் தகராறோ
வரப்பு சண்டையோ
வெட்டு குத்தோ
ஊரக்கூட்டனுமா
ஒடனே கூப்புடுவாக
தமுக்கடிச்சு சாட்டி
ஊர்முழுக்க வெவரம் சொல்ல

கல்யாணமோ காதுகுத்தோ
செய்மொறைக்கு கூப்பிட
வராத செய்மொறைய வசூலிக்க
தமுக்கு அடிச்சு சொல்வேன்

ஒத்துவராம அத்துவிட்டது
எலவு கருமாதீ எதுவானலும்
மொத்த ஊருக்கும்
மொதல தெருமுக்குள்ள
கத்தி கத்தி சொல்வேன்

கம்மாதண்ணி தொறக்க
கம்மா மீன் அரிக்க
சாமி சாட்ட
சாமிமாடு ஐல்லிகட்டுக்கு
ஊர்வலமா கூட்டிப்போக
எல்லாத்துக்கும் தமுக்கடிக்கப்பேன்

ஆறு நாளா அடுப்பு எரியல
களப்புகடைக்கு போனா
தனியா டம்ளர்
காப்பி குடிக்க மனசில்ல
யாருகிட்டயும் தமுகடிக்க
தன்மானம் எடந்தல்ல

#என்அடிச்சுவடு

No comments:

Post a Comment