வாசகர் வட்டம்

வணக்கம். இங்கு பயணபட்டதற்கு நன்றி. உங்கள் சுவடை பதித்துவிட்டுச் செல்லவும்.

Wednesday, April 21, 2010

முன்னால் காதலன்

அவன்
தாடியுடன்

நான்
தாலியுடன் ...

அவன்
என் காதலுடன்
நான்
என் கணவனுடன் ...

அவன்
அவனாகயில்லை
நான்
இவனானதால் ...

1 comment:

 1. அவன்
  தாடியுடன்
  நான்
  தாலியுடன் ...


  This is not my words...It's written by my Niece.. Since it's suitable for this topic..i justed copied... Thanks & Sorry for my Niece.

  ReplyDelete