வாசகர் வட்டம்

வணக்கம். இங்கு பயணபட்டதற்கு நன்றி. உங்கள் சுவடை பதித்துவிட்டுச் செல்லவும்.

Sunday, September 18, 2016

தற்கொலை

விக்னேஷ்
சிலநாட்கள் இன்னும்
செய்திகளில்  தென்படப்போகும்
பெயர்.
விவாதங்களில் அடிபடப்போகும்
பெயர்.
வலை முகப்புகளில் பகிரப்போகும்
பெயர்.
அன்று மொழியின் பெயரால்
பத்துக்கு மேல்
நேற்று இனத்தின் பெயரால்
நூற்றுக்கு மேல்
இன்று ஆறின் பெயரால்
நீ.
விதைப்பது நீங்கள்
அறுவடை செய்வது என்னவோ
அரசியல் கட்சிகள்.
தமிழா....
எங்கே கற்றுக்கொண்டாய்?
நாளை எதன் பெயரால்
நிகழ்த்த போகிறாய்?
வேண்டாம் இனி எதன் பெயராலும்
தற்கொலை.

#என்அடிச்சுவடு

#என்காவேரி

No comments:

Post a Comment