வாசகர் வட்டம்

வணக்கம். இங்கு பயணபட்டதற்கு நன்றி. உங்கள் சுவடை பதித்துவிட்டுச் செல்லவும்.

Sunday, September 18, 2016

எங்கோ வாழ்கிறார்கள்

உயிருக்கு உயிருராய்
காதலித்தார்கள்.
நண்பர்கள் சூழப் பதிவு
செய்து கொண்டார்கள்.
ஒரே கலரில் சட்டை
போட்டார்கள்.
ஒருவருக்கு ஒருவர்
விட்டுக்கொடுத்தார்கள்.
அன்பான அடைமொழியில்
விளித்து கொண்டார்கள்.
ஆண் நண்பர்கள் அவள்போல்
மனைவிக்கும்
பெண் நண்பிகள் அவன்போல்
கணவனுக்கும் பிராத்தித்தார்கள்.
ஒரு நல்ல நாளில் நண்பர்கள்
தொடர்பு எல்லைக்கு
வெளியே போனார்கள்.
எந்த சமுகவலைதளங்களும்
எங்களுக்கு உதவவில்லை.
எங்கு தேடியும் இன்றுவரை
அவர்கள் கிடைக்கவில்லை.
எங்கள் நண்பர்களை பொறுத்தவரை
அவர்கள் மட்டுமே காதலர்கள்.
எங்கோ குடும்பமாய் வாழ்கிறார்கள்.

#என்அடிச்சுவடு

No comments:

Post a Comment